wydarzenia

29 kwietnia 2019

Rozstrzygnięcie Konkursu na sztukę teatralną dla dzieci i młodzieży

Jury 30. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu w składzie: Katarzyna Grajewska – przewodnicząca, Malina Prześluga-Delimata, Halina Waszkiel, Zbigniew Rudziński i Joanna Żygowska - sekretarz jury po przeczytaniu 161 z nadesłanych 166 prac (5 nie spełniło formalnych wymogów regulaminu) postanowiło przyznać trzy równorzędne nagrody po 4000 zł każda dla: Andrzeja Błażewicza za sztukę „Polskie Rymowanki albo Ceremonie”, Marty Guśniowskiej za sztukę „Wielkie mi coś” i Kamili Oleksiak-Czerwińskiej za sztukę „Wielki Buzz grow”. Jednocześnie Jury przyznało cztery wyróżnienia po 2000 zł każde dla: Magdaleny Mrozińskiej za sztukę „Perły i szczypaki”, Kuby Kaprala za sztukę „Amaja”, Michała Kaźmierczaka za sztukę „Kto przystanął ostatni” i Marcina Teodorczyka za sztukę „BlackPink". Zwycięskie teksty zostaną opublikowane w 45. Zeszycie Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży.

http://www.csdpoznan.pl/