nowości w bibliotece

04.2020

SLOW MOTION

autor: BUSZEWICZ MICHAŁ

rodzaj utworu: dramat

klasyfikacja gatunkowa: DRAMAT

łączna obsada: 6

liczba ról męskich: 5

liczba ról żeńskich: 1

liczba stron: 40 s.;

odbiorcy: Dorośli.

sygnatura: 13155

W przestrzeni galeryjnej realizowany jest projekt. Dwoje artystów, kurator i reżyser rozpoczynają pracę. Jednak reżyser wprowadza nowoczesne zasady pracy partycypacyjnej, która opierać się ma na zasadzie równości praw wypowiedzi i całkowitej otwartości i szczerości dialogu.Szybko okazuje się, że by prowadzić pracę niezbędny jest Mediator. Ponowne inscenizacje działań przygotowawczych do projektu wskazują jak bardzo niedemokratyczne były jego zasady. Trudno więc domagać się równości. Jeśli stawki płacy, regulacje prawne, finansowe i organizacyjne nie są wystandaryzowane - trudno włożyć w pracę serce. Szczególnie, że i artyści i reżyser i kurator mają w swoim życiu bolesne doświadczenia. Proces ten jest więc trudną sztuką negocjacji i stawania twarzą w twarz z niewygodną prawdą. Przestrzeń artystycznego wyrazu nie jest demokratyczna a najtrudniej w niej powiedzieć "przepraszam" tym, których się cynicznie lub bezwzględnie wykorzystało.