nowości w bibliotece

12.2019

PODRÓŻE GULIWERA. OPOWIEŚĆ O ŚWIECIE

autor: SWIFT JONATHAN

autor adaptacji: BEDNARCZYK JOANNA, MIŚKIEWICZ PAWEŁ

autor przekładu: ANONIM

rodzaj utworu: inne

klasyfikacja gatunkowa: DRAMAT DLA MŁODZIEŻY

łączna obsada: 10

liczba ról żeńskich: 10

liczba stron: 41 s. ;

odbiorcy: Młodzież od lat 15.

sygnatura: 13091

Adaptacja angielskiej powieści oświeceniowej, klasyki literatury światowej. Podróż Lemuela Guliwera i spotkane w jej czasie inne cywilizacje, wpisane są w ewolucyjny porządek świata. Zanim poznamy przypadki Guliwera, historia człowieka zostaje nam nakreślona słowami historyków, socjologów, filozofów, dziennikarzy klasycznych i współczesnych: Nialla Fergusona, Yuavala Noah Harari’ego, Tony’ego Judta, Jędrzeja Malko, Javiera Mariasa, Iana Morrisa.Kolejne etapy rozwoju ludzkości, opowiadają przedstawiciele różnych stanów i porządków społecznych: Matematyk, Wróż, Cesarz, Sekretarz, Staruch, Kassandra. Każda z tych osób opowiada o swoim sposobie postrzegania funkcji człowieka w naturze. Wszyscy podkreślają niesprawiedliwość jego postępowania i wandalizm wobec przyrody. W tak katastroficzną wizję człowieczeństwa, wpisana jest perspektywa Guliwera oraz samego Jonathana Swifta. Są to symbole tej samej osobowości, postrzegającej rzeczywistość, jako obcy świat, który należy zwiedzić i rozpoznać. Stąd w dramacie Swift wciąż ucieka od mieszczańskiego trybu życia, do którego jest zobowiązany angielskim zwyczajem. Szuka naturalności w czystej postaci. Guliwer zaś, zwiedzając kolejne fantastyczne krainy: Brobdingnagu, Lapucji, Balnibardii, Luggnaggu, Glubbdubdribu, Houyhnhnmów, dostrzega te same zasady różnicujące społeczności. Relacje podszyte pogardą, agresją, interesem własnym dowodzą, że utopia sprawiedliwego świata jest niemożliwa do osiągnięcia. Jedyne, co można robić w tej sytuacji jest ciągłe poszukiwanie - niekończąca się podróż. To zwarty traktat filozoficzny, obnażający mechanizm powtarzalności historii, od której nie ma ucieczki.