wydarzenia

22 stycznia 2019

Premiera „Człowieka z Manufaktury”

W Teatrze Wielkim w Łodzi trwają przygotowania do światowej prapremiery „Człowieka z Manufaktury”, która odbędzie się 2 lutego 2019. Opera została napisana specjalnie dla tej sceny z librettem opartym o historię Łodzi. Akcja „Człowieka z Manufaktury” toczy się pod koniec XIX wieku w wielokulturowej Łodzi, a jednym z bohaterów utworu jest Izrael Poznański - żydowski „król bawełny”. To postać historyczna, ale jej życie nie jest treścią libretta, napisanego przez Małgorzatę Sikorską-Miszczuk – a jedynie inspiracją do bardziej uniwersalnych rozważań na temat wyzysku, dyskryminacji i sprawiedliwości społecznej. „Nie jest to opera o Poznańskim, tylko o Łodzi […] o „ludziach z manufaktury”, o bezimiennym tłumie robotników i włókniarek, dzięki którym została zbudowana łódzka metropolia” - podkreślił w wypowiedzi dla PAP pomysłodawca i koordynator projektu opery Krzysztof Korwin-Piotrowski. Prapremiera opery to zwieńczenie ponad dwuletniego projektu Teatru Wielkiego i łódzkiej Manufaktury, obejmującego m.in. konkurs na skomponowanie opery do przygotowanego wcześniej libretta. Wzięło w nim udział 40 kompozytorów z różnych krajów. W kolejnych etapach czworo, a potem dwoje kompozytorów wyłonionych przez jury pod przewodnictwem Krzysztofa Pendereckiego przedstawiało swoje wizje „Człowieka z Manufaktury”. Po prapremierze opery 2 lutego zaplanowano kolejną - w wersji plenerowej - która odbędzie się 18 maja na Rynku Włókniarek Łódzkich w Manufakturze.

http://www.operalodz.com/Konkurs,164