wydarzenia

19 czerwca 2017

Nagrody dla Krystiana Lupy w Paryżu

19 czerwca w Teatrze Chaillot w Paryżu zostały wręczone doroczne nagrody francuskiego Stowarzyszenia Krytyków Teatru, Muzyki i Tańca. Krystiana Lupę został wyróżniony w dwóch kategoriach. Za najlepsze przedstawienie zagraniczne (Thomas Bernhard, "Plac Bohaterów", reż. Krystian Lupa, Narodowy Litewski Teatr Dramatyczny) oraz za najlepszą książkę poświęconą teatrowi (Krystian Lupa, "Utopia. Lettres aux acteurs", przeł. Eric Veaux, Agnieszka Zgieb).

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/243903.html%0A