nowości w bibliotece

08.2019

GURU

autorzy:

autor przekładu: SAWKA DOROTA

autor libretto: MAURELA XAVIER

autor muzyki: PETITGIRARD LAURENT

rodzaj utworu: libretto

klasyfikacja gatunkowa: LIBRETTO, OPERA

liczba aktów: 3

sygnatura: 13008

Opera w trzech aktach opisująca proces narastającej obsesji wewnątrz sekty. Guru utrzymuje grupę wyznawców i nowych wyznawców w stałym oczekiwaniu na dostęp do wszechwiedzy. Jedyne, co wciąż i wciąż muszą potwierdzać to wiara w Guru.On socjotechnicznymi metodami manipuluje ludźmi, podsycając ich gorliwość i budząc lęk przed konsekwencjami.Jedyną osobą, która przeciwstawia się praktykom Guru jest Maria. Jej głos jest jednak zagłuszany przez rzesze wyznawców, gotowych do daleko posuniętych poświęceń. Marta oddaje własne dziecko, by stało się relikwią dla zgromadzenia. Tylko Maria protestuje wobec tej przemocy.Nawet matka nie opiera się żądaniom Guru, a tłum pożąda jedynie objawienia mocy dziecka, jako przekaźnika boskiej wiadomości.Opór Marii jest łamany przez Guru najpierw sugestią, później perswazją, a ostatecznie próbą gwałtu.Najbliżsi doradcy Guru mają świadomość skutków, jakie mogą przynieść słowa Marii i śmierć dziecka. Kiedy okazuje się, że ono nie żyje, Guru przekształca ten akt w ostateczną transcendentalną ofiarę, która pozwoli uczniom połączyć się z absolutem.W ten sposób, znów sugestią, doprowadza do zbiorowego samobójstwa członków sekty.Fabuła opery inspirowana jest wydarzeniami, które miały miejsce w 2006 roku, kiedy zbiorowe samobójstwo popełnili członkowie sekty Świątynia Ludu.