nowości w bibliotece

07.2019

WŁÓKNIARKI

autor: MADEJSKA MARTA

autor adaptacji: MAN TOMASZ

rodzaj utworu: inne

klasyfikacja gatunkowa: SCENARIUSZ

łączna obsada: 8

liczba ról żeńskich: 8

informacje dodatkowe: Scenariusz na podstawie książki pt. "Aleja Włókniarek" Marty Madejskiej.

liczba stron: 4 s. ;

odbiorcy: Dorośli.

sygnatura: 12980

Adaptacja reportażowej książki o codzienności robotnic mieszkających w Łodzi. Wielki przemysłowy sukces najważniejszego ośrodka włókienniczego na ziemiach polskich okupiony był ciężką pracą wielu tysięcy najemnych pracownic. Opis warunków, w których żyły od wczesnej młodości do śmierci, stanowi drastyczne świadectwo społecznej niesprawiedliwości.Obciążenia zdrowia, warunki pracy urągające wszelkim zasadom, brak ochrony, wykorzystywanie seksualne, uprzedmiotowienie w hierarchii społecznej, było tak powszechne, że stanowiło normę.Tomasz Man w adaptacji wybrał wątki, które układają się w spójną opowieść życia, od czasu dzieciństwa i pierwszego dnia w fabryce, przez kolejne doświadczenia zakładania rodziny, rodzenia dzieci, wprowadzania ich do zakładu, i powolnego odchodzenia.Wszystko, co zdarza się kobietom, opowiadane jest przez pryzmat krosien, przy których spędzają długie godziny. Jest to również opowieść o emancypacji, walce o swoje prawa, także tego, do strajku.Włókniarki są próbą odmitologizowania lub przywrócenia właściwego obrazu życia kobiet z łódzkich fabryk. Pokazania jak dalece inna jest ona od dobrze znanej wszystkim pieśni Stanisława Moniuszki Prząśniczka, która brzmi w zakończeniu.