nowości w bibliotece

04.2019

FAUST. NOWA HISTORIA

autor: TOMASZUK PIOTR

rodzaj utworu: dramat

klasyfikacja gatunkowa: DRAMAT

łączna obsada: 8

liczba ról męskich: 6

liczba ról żeńskich: 2

informacje dodatkowe: Sztuka na motywach utworów Ch. Marlowe`a, A.E.F. Klingemanna i J.W. Goethego w tłumaczeniach Jana Kasprowicza, Edwarda Lubomirskiego i Emila Zegadłowicza

liczba stron: 38 s. ;

odbiorcy: Dorośli.

sygnatura: 12900

Na motywach klasycznych sztuk podejmujących motyw Fausta - uczonego, który zaczyna paktować z diabłem, Piotr Tomaszuk tworzy nową historię rozgrywającą się w czasach współczesnych. W jego interpretacji Faust jest bohaterem wyjątkowym, pierwowzorem Konrada z mickiewiczowskich "Dziadów", nietzscheańskim nad-człowiekiem, który szuka odpowiedzi na pytania o granice ludzkiej wolności i cel, jaki mu przyświeca, gdy chce stać się równy Bogu. Z recenzji: "(.) ta nowa historia pełna jest humoru, czasem delikatnie obsceniczna, w efekcie ukazująca małość i naiwność pysznego uczonego, który poważył się paktować z diabłem. Jak najlepiej pokazać zwyczajność kogoś, kto uważa, że przechytrzy wysłannika piekieł? Przedstawić go w sytuacji codziennej, acz raczej wstydliwej. Kłopoty z defekacją okażą się jednak zabawnym, ale najmniejszym zmartwieniem wierszalińskiego Fausta. Zdaje się, że jego największym problemem jest najpierwszy spośród grzechów głównych - pycha. Faust, niczym bergmanowski rycerz, rozpoczyna grę w szachy. Czyż właśnie nie grzechem pychy może być przeświadczenie, że grając z samym sobą, może też wygrać potyczkę z diabłem? Już nie na szachownicy, tylko w życiu, w konfrontacji z innymi pokusami, które skłonią go ku pozostałym grzechom. Pyszny Faust beszta swego sługę, czy raczej asystenta Wagnera, który według Goethego miast szukać rozwiązań w świecie czarnoksięskich praktyk po prostu oddaje się pilnie studiom uczonych ksiąg". (Jerzy Doroszkiewicz Kościół w remoncie, łatwiej paktować z diabłem, czyli Faust w Wierszalinie, Kurier Poranny 28 grudnia 2018 r.)