Scena Nowej Dramaturgii w Rzeszowie

Do 27 stycznia można nadsyłać zgłoszenia do nowej inicjatywy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Scena Nowej Dramaturgii to platforma skupiona na współczesnych metodach tworzenia opowieści teatralnych, dla których osią jest słowo pisane. Zaproszenie skierowane jest do reżyserów i reżyserek z co najmniej dwoma realizacjami teatralnymi na koncie oraz autorów i autorek tekstów dramatycznych, prozy, reportaży, poezji. Celem platformy jest stworzenie warunków do wspólnego poszukiwania nowoczesnych środków literackiego wyrazu we współczesnej realizacji scenicznej. Kuratorami SND jest reżyserka Martyna Łyko oraz Witold Mrozek, krytyk teatralny i dziennikarz. Pierwsze spotkanie uczestników i uczestniczek SND odbędzie 27-28 lutego w Rzeszowie. Jeden z tekstów powstałych w ramach SND zostanie wystawiony przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie - przez pracującego nad nim podczas warsztatów reżysera. Wybrane projekty zaprezentowane będą też w formie słuchowisk, instalacji teatralnych albo czytań performatywnych.

https://teatr-rzeszow.pl/article/scena-nowej-dramaturgii?m=77