Nagroda dla Krystyny Jandy

Krystyna Janda została laureatką najwyższej nagrody ZASP „Gustaw”, którą - po spektaklu „32 omdlenia” Antoniego Czechowa w Teatrze Polonia - odebrała z rąk Ignacego Gogolewskiego i Krzysztofa Kumora, dwóch byłych prezesów oraz Krzysztofa Szustera, obecnego wiceprezesa Stowarzyszenia. Jak głosiła laudacja, aktorka została wyróżniona „za szczególne zasługi dla środowiska teatralnego, ale przede wszystkim za znaczący wkład w budowanie świadomości społecznej, ze specjalnym uwzględnieniem kobiet w każdym wieku, reprezentujących wszelkie grupy społeczne, z wykorzystaniem wartości kultury narodowej i niejako przy okazji przyczyniając się, w sposób nie dający się przeliczyć na finanse, do promocji kultury polskiej w świecie”. Napis na statuetce głosi: „Krystyna Janda - Wierna Sztuce, Wierna Kobietom, Wierna Polsce”.

https://www.zasp.pl/index.php?page=Pages&id=1754


źródło: ZASP