Spotkanie poświęcone założycielom Stowarzyszenia ZAiKS

19 listopada w warszawskiej Klubokawiarni Babel odbyło się spotkanie pt. „Wspólna i niepodległa. Oni byli pierwsi! Tuwim, Tom, Włast - założyciele ZAiKS-u”. Wykład Jarosława Wojciechowskiego poświęcony był najwybitniejszym gwiazdom teatru i kabaretu, które miały pochodzenie żydowskie. Ich działalność wywarła wpływ na kulturę II Rzeczypospolitej i na jej obecny stan. Z ich dorobku współcześni artyści wciąż czerpią inspiracje. To było drugie już spotkanie z cyklu „Wspólna i niepodległa – wkład artystów żydowskich w tworzenie dziedzictwa kulturowego II RP”.

http://tskz.pl/wspolna-i-niepodlegla-oni-byli-pierwsi-tuwim-tom-wlast-zalozyciele-zaiks-u/